Manuele lymfedrainage


Onder manuele lymfedrainage wordt verstaan het manueel (met de handen) draineren van de weefvloeistof (lymfe) naar de lymfevaten.

Manuele lymfedrainage is een zachte massage op de droge huid. Dit gebeurt door middel van draaiende pompbewegingen met de binnenkant (palmaire zijde) van de hand.

Het stimuleert de lymfecirculatie in het bindweefsel en daarmee de afvloed van de lymfe door de lymfevaten. Door deze methode wordt het oedeem verminderd en worden schadelijke stoffen afgevoerd.

Manuele lymfedrainage is een massagemethode die tracht de functie van het lymfesysteem op een adequate wijze te ondersteunen..